català | español | english
Inici | Mediambiental | Urbanístic | Administratiu | Contacte

Dret Administratiu

En l’actualitat, l’Administració està estretament lligada amb molts aspectes de la nostra vida i genera situacions no sempre fàcils de resoldre.

Per aconseguir que aquesta relació sigui el més fluida possible és important comptar amb un servei d’experts que coneguin el funcionament de l’Administració.

LegalStrengths posseeix una àmplia experiència administrativa que li permet oferir els següents serveis:

Suport en la redacció de projectes normatius i anàlisi de les novetats legislatives
Representació legal davant l'Administració
Execució i desenvolupament de concursos públics

 

Medioambiental

Suport en la redacció de projectes normatius i anàlisi de les novetats legislatives
- Servei d'anàlisi de les novetats legislatives
- Desenvolupament de la normativa administrativa d’àmbit local i autonòmicprimSep
-
Informes de viabilitat econòmica dels projectes normatius
Representació legal davant l’Administració

- Expropiació forçosa
- Responsabilitat patrimonial
- Ingressos indegutssegSep
- Suport a la tramitació d'autoritzacions, permisos i concessions administratives
Execució i desenvolupament de concursos públics
- Elaboració i revisió de plecs de bases concursals i de contractes signats per l'Administració Pública
- Suport a les Administracions públiques en els corresponents processos de licitació
- Suport en la tramitació d’expedients administratius sancionadors incoats per infraccions de diverses matèries