català | español | english


LegalStrengths es defineix com a despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu, urbanístic i mediambiental.

La seva estreta relació amb Strengths, enginyeria pionera en el sector mediambiental, li proporciona el coneixement i l’experiència necessaris per tal de gestionar eficaçment una sèrie de situacions legals que són cada vegada més habituals.